YENİLMEZ TÜRK RODOS SEFERİ

Osmanlıların kaleyi fethetmesi gereken pek çok sebep vardı. Öncelikle Rodos şövalyeleri Osmanlının Akdeniz ticaretini zorlaştırıyordu ve hac seferlerini rahatsız ediyordu. Adada bulunan Müslüman esirleri çok ağır altında çalıştırılması ayrıca isyanlara destek vermesi gibi nedenlerle kale fethedilmeli. Bu nedenlere rağmen divan-ı hümayun bu sefere sıcak bakmıyordu. Çünkü: Kalenin müstahkem oluşu ayrıca şövalyelerin ünü gibi nedenler vardı. Ancak Pir Mehmet Paşa, Kurdoğlu Müslühüddin Reis ve İkinci Vezir Çoban Mustafa Paşa vardı. Padişah da bu görüşteydi. Padişah ve vezirlerin sefer istemesi üzerine sefer kararı alındı. Bu kararı Baş şövalye casusları ile öğrenmiş ve savaş hazırlıklarına başladı.Papa ve Fransa kralından yardım istedi. Ayrıca adaya 1 sene yetecek yiyecek ve malumatı hazırlamayı başardı. Rodos seferine ikinci Vezir Çoban Mustafa Paşa serdar oldu. Osmanlıda ise Yavuz Sultan Selim döneminden kalma mükemmel bir donanma vardı. Donanma komutanı ise Polak Mustafa Paşa idi. Kanuni 5 Haziran 1522’de Rodos üzerine gönderdi kendisi de 16 Haziran’da harekete geçti. Anadolu Beylerbeyi Kasım Paşa ve Rumeli beylerbeyi Ayas Paşa da ona katıldı. Ordu 100 000 kişiye ulaştı. 30 Temmuzda Padişah adaya geçti. San-Jan şövalyeleri Rodos Baş şövalye Vilye Dö Lil Adam köyleri ateşe vermiş, harici binaları yıkmıştı. Osmanlı’da sağ cenahta: Rumeli Beylerbeyi, Üçüncü Vezir Ahmet Paşa vardı. Merkezde Serdar Ahmet Paşa Şehrin doğusuna ise Anadolu Beylerbeyi ve Veziri Azam Piri Mehmet Paşa vardı. Kanuni kuşatma başlamadan önce teslim teklifinde bulundu ama reddolundu. Ağustos ayında kuşatma başladı. Osmanlı lağım girişimleri Venedikli Mühendis Gabriel Martİnengo’nun maharetiyle engellendi. 4 Eylül günü İngiliz burcunun güney kısmını uçurmaya başardılar ve gediklerden geçtiler ancak şiddetli direniş ardından geri çekildiler. 24 Eylül günü umumi hücum ilan edildi. Ancak şövalyelerin ve halkın müthiş savunmasıyla sonuçsuz kaldı. Mısır Valisi Hayırbay’ın ölümü üzerine Serdar Mustafa Paşa Mısıra gönderildi. Serdar olarak üçüncü Vezir Ahmet Paşa geldi. Osmanlılar Adayı çember içine aldı Şövalyelerin ise erzakları azalmış ve yorulmuşlardı. Rodoslular ise kışın yaklaşması üzerine Padişahın çekileceğini düşünüyordu Ayrıca bir gemi ile yardımda gelmişti. Ancak Ferhad Paşa’nın adaya çıkartma yaptı. Bu taze birliklerle İspanyol Burcuna bir saldırı daha oldu. Sonunda Türkler burcu ele geçirip düşmanı hendeklere kadar kovalaması üzerine Rodoslular’ın bütün umutları bitti ve teslim oldular.

KAYNAK: Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kayı 4 Ufukların Padişahı Kanuni, Nisan2016, İstanbul, 17.Baskı, Timaş Yayınları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir