genctarih

KIRIM SAVAŞI SİVASTOPOL DÜŞÜYOR

Sinop Baskını üzerine İngiltere Rusya ile diplomatik münasebetlerini tamamen kesti. Rusya’nın sıcak denizlere inmesini istemeyen Fransızları yanına aldı ve 1854’mart ayında Rusya’ya resmen savaş ilan etti. Müttefik ordusu Eylül 1854 Martında Kırım’a çıkartma yaptı. Alma meydan muharebesini kazanan müttefikler Sivastopol’u kuşatma altına aldı. Rusların başında prens Mençikof vardı. Müttefikler ekim ayı sonlarında Balaklava, Kasım başında ise İnkerman savaşlarını yenerek Ruslara büyük kayıp verdirdiler. Büyük Türk düşmanı Mençikof üzüntüden öldü. Müttefikler Molakof tabyasını ele geçirdi. Nihayet 1855 senesi Eylül ayında Sivastopol ele geçirildi. Rusya’nın tek ümidi ise Kafkas bölgesiydi Karsı kuşatma altına aldı 4 ay direnen Kars açlık yüzünden teslim oldu. Harp resmi olarak bitse de Rusya sulhu kabul etmedi. Ancak Avusturya’nın ültimatomu üzerine kabul etti

Avusturya’nın Hariciye Nazırı Kont Boul’ün başkanlığında İngiltere, Fransa ve Prusya elçilerinin katılımıyla yapılan toplantıda barışın şu dört madde esas alınarak kabul edilecek:

Eflak ve boğdan üzerinden Rus himaye hakkına son verilmesi ve Osmanlı Devleti’nin tanımış olduğu imtiyazlar Avrupa ortak garantisine dönüştürülmesi.

Tuna Nehri seyr ü sefain serbestisi

Karadeniz tarafsız ve silahsız hale getirilmesi

Osmanlı devletinde yaşayan Hristiyan ahalinin siyasi ve dini haklarının temini.

Bu son madde üzerinde Rusya’nın Osmanlı Ortodoksları üzerinden himaye hakkından vazgeçmesini, üçüncü madde ise 1841 Londra Boğazlar Antlaşması’nın Avrupa güçler dengesi doğrultusunda değiştirilmesini öngörmekteydi. 1856 Şubat ayında sulh kabul edildi. Askeri bakımdan Osmanlıya yardım eden İngilizler Osmanlıdan Islahat Fermanı’nın yayınlanmasını istediler. Sadrazam Ali Paşa ile Fransızlar ve İngiliz elçilerinin ortaklaşa hazırladıkları yeni ferman, Paris Konferansı’ndan önce ilan edildi. Bu ferman Osmanlı toplumu ve ekonomisini Avrupa’ya bağımlı hale getirdi. Osmanlı bu savaşta Fransızlardan borç aldı ve ekonomisi zayıfladı.

KAYNAK: Ahmet ŞİMŞİRGİL, kayı 9 sonun başlangıcı, 1.baskı, Eylül 2017, İstanbul, Timaş Yayınları

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir