gençtarih

İMPARATOR MONUEL’İN DOĞU SEFERİ

Türk-Bizans sınırlarına yerleşen Türkmenler devamlı olarak Bizans topraklarına girmekte ve iki devlet arasında başlıca anlaşmazlık unsuruydu. 2. Kılıçarslan tahta geçtiğinde Bizans imparatorluğunda İmparator Manuel vardı(1143-1180). İmparator Türkmen Beylerinden daha çok rakiplerini yenen 2. Kılıçarslandan çekiniyordu ve ona karşı önlemler alıyordu ve Anadolu da müttefik arıyordu. İmparatorun diğer hedefi ise Eski Roma İmparatorluğunu canlandırmak idi. bu yüzden 1158 yılında Doğu Seferine çıktı Ermeni KralıThoros, Antakya Kralı Prinkepsi Renauld ile ittifak kurmuştu. Manuel’in güçlü bir orduyla geldiğini gören Thoros dağa çıktı. Antakya Kralından da beklediği yardımlar gelmeyince İmparatordan af diledi ve İmparatora sadık kalıcağına yemin etti. Bu sefer Kralın hedefi Antakya Kralıydı. Manuel güçlü ordusuyla Antakya’ya geldiğinde Renauld hiç bir çözümü olmadığını bildiğinden İmparatordan af diledi Böylece Antakya Krallığı Bizans hakimiyetini kabul etti. İmparator Manuel önce Nureddin Mahmud Zengi ile barış anlaşması yaptı Nureddin esir aldığı Frankları serbest bıraktı bunların arasında Tapınak Şövalyelerinin büyük üstadı Blancfort’lu Bertrand vardı. Bu sayede Kılıçarslan ile İslam devletleri arasını açmış oluyordu. Ayrıca Frenklerin desteğini alıyordu. İmparator Manuel doğu seferine çıktığı zaman Sultan Kılıçarslan’a elçi gönderip hedefinin Ermeni Kralını cezalandırmak olduğunu söyledi. 2. Kılıçarslan ile saldırmazlık anlaşması imzaladı ve sessizce Selçuklu topraklarından geçti istedikleri oluyordu ancak başkentte bir ihtilal olduğunu haber aldı bu yüzden başkente geri dönmek zorunda kaldı ancak Selçuklu topraklarından geçerken Türkmen saldırısına uğradı ve 12 000 asker kaybetti. İmparator Başkentte olayları bitirip yeni bir ordu hazırlamaya başladı. bir daha sefere çıktı ancak yenilip geri döndü.

İmparator bu sefer ise Danişmendlerle ittifak kurdu ayrıca Suriye’deki Frankları da yanına aldı. Ayrıca Kılıçarslan’ın kardeşi Şahinşah ile ittifak etti vaat olarak Selçuklu tahtını verdi. Sultan 2. Kılıçaslan Erzurum atabeyin kızı ile nikah lanmıştı ancak kız yoldayken dan birlikleri kızı kaçırdı Sultan onlara haddini bildirmek için alel acele topladıkları birliklerle yağıbasana gitti. Ancak büyük ittifak ordusu karşısına çıkınca ağır bir hezimete uğradı. Bütün itibarı düştü Şahinşah çok güçlendi  Elbistan bölgesi Danişmendlilerin oldu. Anadolu birliği parçalandı Herkes Sultana karşı ittifak oldu Sultan ise öncelikle Bizans’ın tarafsızlığını sağlamak istiyordu bu yüzden İstanbul’a gitti. Orada 80 gün kaldı ve çok iyi ağırlandı sonra iki taraf arasında şu anlaşma oldu:

Sultan Bizans’ın düşmanını düşmanı sayacak savaşlarda yardım edecektir

Sultan ele geçirdiği Bizans şehirlerini ve çevresini iade edecektir.

Sultan İmparatorun bilgisi olmadan anlaşma imzalayamayacak

Türkmen Beylerinin akınları Sultan tarafından önlenecek

İmparator da 2. Kılıç Arslana karşı yapılan seferlerde onu destekleyecektir.

KAYNAK: Ahmet ŞİMŞİRGİL, 2.Kılıç Arslan ve Aksaray, 1.Baskı, İstanbul Topkapı

2 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir