Hakkımızda

 

Bizler gençlerin kendi tarihlerini bilmeden yeni bir dünya kuramayacaklarına inananlarız. Bu nedenle gençlere tarihi öğretmeye çalışanlarız.

Gençler için tarih sadece bir hikaye değil aynı zamanda geçmişini tanıma yolculuğudur.

Bu site Muhammed Salih Bekiroğlu öncülüğünde bir grup genç öğrenci tarafından hazırlanmaktadır. Amacımız tarihe ilgiyi gençleştirmektir.

Paylaştığımız yazılar kaynaklara dayanır.